PRIVACY VERKLARING DOORNENBAL & DE ROOIJ

 

Uw privacy

Doornenbal & de Rooij acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang.

Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Doornenbal & de Rooij persoonsgegevens verwerkt van relaties waar onder klanten, leveranciers en bezoekers van onze website en social media.

 

Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Doornenbal & de Rooij zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

 

Dit betekent dat wij:

 • duidelijk – via deze privacyverklaring – vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
 • uw persoonsgegevens verwerken ter uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten en u toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Doornenbal & de Rooij, Rijksstraatweg 39-41, 3631 AA Nieuwersluis

 

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Doornenbal & de Rooij uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar overeenkomsten met relaties verzamelt en verwerkt Doornenbal & de Rooij hiertoe contactgegevens, waaronder uw (bedrijfs) naam, functie, adres, postcode, vestigingsplaats (werkadres) of woonplaats, zakelijke en/of beroepsmatige interesses, (zakelijke) mobiele telefoonnummer en (zakelijk) emailadres:

 

 • Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.
 • Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.
 • Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;
 • Om relaties en haar medewerkers van onze (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagne op onze website of via social media, waarbij Doornenbal & de Rooij rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van afgenomen producten en/of diensten.
 • Als u regelmatig bij ons bestelt en/of levert, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens met een wettelijk bewaartermijn van 7 jaar bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Wij hebben bij het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel een gerechtvaardigd belang, namelijk het informeren, promoten en verkopen van onze producten en diensten. Iedere keer dat wij een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing of via info@doornenbal-derooij.nl of schriftelijk aan Doornenbal & de Rooij, Rijksstraatweg 39-41, 3631 AA Nieuwersluis.
 • Bent u eenmalig klant bij ons, dan zullen wij u alleen reclameberichten toesturen als u ons daar vooraf uw toestemming voor heeft gegeven.

 

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

 

Publicatie

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt, als dit noodzakelijk is ter uitvoering van een met u of met uw bedrijf overeengekomen product of dienst. Ter bescherming van uw rechten wordt met deze derden (partners) door ons een verwerkersovereenkomst gesloten.

Wij maken gebruik van Microsoft Office.

Op onze website staan meetinstrumenten van andere partijen. Op onze website worden de volgende cookies gebruikt:

-  technische of functionele cookies: functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen. ( lang  en PHPSESSID)

-  analytische cookies: het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren. ( _ga, _gid en  _gat_UA-62677027-1)

-  social media cookies: om het mogelijk te maken om onze website te delen via social media.

( _atuvs en _atuvc)

 

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om eerst de privacy verklaring van deze websites te lezen alvorens u van deze websites gebruik maakt.

Beveiliging

Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens maakt Doornenbal & de Rooij gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Doornenbal & de Rooij behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Doornenbal & de Rooij een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Doornenbal & de Rooij uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website.

 

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan: Doornenbal & de Rooij, Rijksstraatweg 39-41, 3631 AA  Nieuwersluis of e-mail info@doornenbal-derooij.nl

 

Geplubliceerd op 24/5/2018